AmphiVent™-Luftfiltersystem

AMPHIVENT™ luftfiltersystem för dricksvattenreservoarer
 

Problem

Då vattennivån sjunker i dricksvattenreservoaren kommer luft in via ventilationskanalen.  Om luften inte rengörs kommer partiklar, så som förbränningsprodukter och pollen in i reservoaren tillsammans med luften och lägger sig på vattenytan och bildar en ytfilm. Ytfilmen är en ypperlig grogrund för bakterier och påverkar vattenkvaliteten. Via ventilationskanalen kan även fåglar och andra djur komma in i reservoaren.  Ventilationskanalen kan också bli utsatt för sabotage.
 

Lösning

Amphivent är ett luftfiltersystem som effektivt filtrerar in kommande luften till reservoaren. Den försvårar ett avsiktlig förorenande av dricksvattnet (sabotage). Förutsett att manluckan och alla andra öppningar till reservoaren är noggrant tätade, tvingas luften genom luftfiltret vid växlingar av vattennivån.

P_20200324_143737
Montering-2
DSCF0538
IMG_7388-2
DSCF0465
DSC09795
DSC09743
DSC09329
DSC07981
DSC07980
DSC06573
DSC05587
DSC05576
DSC04108
DSC03026
DSC04083
DSC01116
DSC02643
DSC01495
DSC00866
DSC00802
DSC00782
DSC00776
DSC00659
DSC00006
DSC00660
AmphiVent-for-inomhusbruk-2
AmphiVent-i-4-steg-2
AmphiVent-for-utomhusbruk-2
PlayPause
P_20200324_143737
Montering-2
DSCF0538
IMG_7388-2
DSCF0465
DSC09795
DSC09743
DSC09329
DSC07981
DSC07980
DSC06573
DSC05587
DSC05576
DSC04108
DSC03026
DSC04083
DSC01116
DSC02643
DSC01495
DSC00866
DSC00802
DSC00782
DSC00776
DSC00659
DSC00006
DSC00660
AmphiVent-for-inomhusbruk-2
AmphiVent-i-4-steg-2
AmphiVent-for-utomhusbruk-2

Teknisk data

Amphivent™ uppfyller kraven för dricksvattenreservoarer enligt standard SFS-EN 1508.
 

Trycksäkring

AmphiVent™ är utrustad med en trycksäkring vars membran brister vid ett skadligt tryck och skyddar därmed reservoarens konstruktion. Arean på fönstren i trycksäkringen är större än ventilationskanalen och ger därför ett bra skydd vid en eventuell störttömning av reservoaren.

Filterinsats

Filtermaterialen är endera finfilter (klass F7) eller hepa filter (klass H13)

AmphiVent™ luftfiltersystem finns i versioner både för ute eller inne montering.

Ute montering (rostfritt)

​AmphiVent™ 200u (NS200) (inner Ø 200 mm)

AmphiVent™ 125u (NS125) (inner Ø 125 mm)

Kan monteras på befintliga svanhalsrör.

Inne montering (rostfritt)

AmphiVent™ 200i (monteras på ventilationsrör vars inre diameter är 200mm)

AmphiVent™ 125i (monteras på ventilationsrör vars inre diameter är 125mm)

Värmare

Ifall det finns en risk, att filtret som monteras utomhus kan frysa igen, utrustas filterhuset med en värmeplatta. Värmaren levereras som extra tillbehör.

 Montering

​Både inne och ute modellerna kan med hjälp av en reducerings- eller utvidgningsdel monteras på andra rör dimensioner. Vid behov utför vi kontrollberäkningar och dimensioneringar.
 

Monteringstjänst

Enitec utför även montering av AmphiVent™ luftfiltersystem vid behov.