Inspektion av silrörs- och borrbrunnar

KAMERAINSPEKTIONER AV BORR- OCH SILRÖRSBRUNNAR

Vi erbjuder kamerainspektioner av borr- och silrörsbrunnar. Kunden får även, om så önskas, en omfattande vattenanalys (av vattenverk använt laboratorie) där dricksvattnets faktiska kvalitet framkommer. Alla arbeten dokumenteras i protokoll och med bilder.