Underhåll av grävda brunnar

UNDERHÅLL AV BRUNNAR: GRÄVD BRUNN, BORRBRUNN, SILRÖRSBRUNN

Vatten är ett livsmedel-det viktigaste av alla. Därför lägger vi stor vikt på hygientänkandet i vårt arbete. Vår personal har fått skolning i dricksvattenhygien och vår utrustning används endast i dricksvattenbrunnar. Materialen i vår utrustning fyller kraven som livsmedelsindustrin ställer.

Från år 2000 har vi utfört inspektioner och rengöringar av olika vattenreservoarer och brunnar.

KAMERAINSPEKTION OCH RENGÖRING AV GRÄVDA BRUNNAR

Vi erbjuder kamerainspektioner, manuella rengöringar och desinficering av grävda brunnar. Kunden får även, om så önskas, en omfattande vattenanalys (av vattenverk använt laboratorie) där dricksvattnets faktiska kvalitet framkommer. Alla arbeten dokumenteras i protokoll och med bilder.

KAMERAINSPEKTIONER AV BORR- OCH SILRÖRSBRUNNAR

Vi erbjuder kamerainspektioner av borr- och silrörsbrunnar. Kunden får även, om så önskas, en omfattande vattenanalys (av vattenverk använt laboratorie) där dricksvattnets faktiska kvalitet framkommer. Alla arbeten dokumenteras i protokoll och med bilder.