e-cover®-Säkerhetsluckor

e-cover® säkra manluckor för dricksvattenreservoarer och andra objekt där det krävs till exempel brottsskydd av luckan.

Problem

En bristfällig manlucka är en lätt ingång till reservoaren och är därför en stor risk med tanke på sabotage. Dessutom kommer det in små djur, insekter, luftföroreningar och pollen via en otät manlucka.

Lösning

e-cover skyddar effektivt dricksvattnet från att förorenas och försvårar en avsiktlig kontaminering av dricksvattnet. När manluckan och alla andra öppningar till reservoaren är noggrant tätade, tvingas luften genom luftfiltret (minsta filterklass F7) vid växlingar av vattennivån. Då är inkommande luften alltid rent.

e-cover® luckorna tillverkas oftast måttbeställda. Eftersom reservoarerna och objekten är olika, går vi alltid med beställaren igenom vilka krav som ställs på luckan. (En del objekt kräver till exempel högre brottsskydd än andra och måtten varierar stort.)

I huvudsak tillverkas luckan av rostfritt stål. Vid planering och tillverkning har lagts stor vikt på vattenhygienen, brottsskydd, personsäkerhet och kvalitet. Materialen som används är hygieniska och livsmedelsgodkända. Som standard är luckan försedd med en säkerhetsmekanism som förhindrar en öppen lucka att i misstag falla. Detta är väldigt viktigt med tanke på personsäkerheten.

Luckan är planerad och tillverkas enligt brottsskyddsklass RC4, som i sig förhindrar även de grövsta inbrottsförsöken. Som tilläggsutrustning finns e-cover® larmsystem, som är framtagen speciellt för dricksvattenreservoarer.

Vid behov kan luckan utrustas med isolering, dubbel lucka, dubbel låsning, upphöjd krage och/eller dämpare, som underlättar öppnandet/stängandet av en stor och tung lucka.

Luckornas planering och tillverkning sker i Finland, därför har produkten beviljats Tillverkad i Finland nyckelmärket.

Monteringstjänst

Enitec utför även monteringar av e-cover® säkra luckor vid behov.