Offertförfrågan och dimensionering av AmphiVent™ luftfilter


DIMENSIONERINGS ANVISNINGAR

Dimensionerade flöden per filter och filterklass — Högsta forbrukning vid normal drift per timme

AmphiVent 125 med F7 -filter
Dimensionerat flöde: 160 m³/h

AmphiVent 125 med H13 -filter
Dimensionerat flöde : 100 m³/h

AmphiVent 200 med F7 -filter
Dimensionerat flöde : 350 m³/h

AmphiVent 200 med H13 -filter
Dimensionerat flöde : 190 m³/h

Om flera filter monteras på en reservoar så innebär det att säkerhetsmarginalen för flödet ökar

Max genomströmning när trycksäkringen brustit:

Rör ⌀ 125 0,75 m³/s = 2700 m³/h

Rör ⌀ 200 1,8 m³/s = 6480 m³/h

Om vattenytan överstiger 250 m2 så rekkommenderas mer än ett luftintag.

Luftfilter rekommenderas att förnyas minst vart annat år.

Filtervärmare rekommenderas att monteras vid objekt där det finns risk för isbildning.