Talousvesisäiliöiden huollot

TALOUSVESISÄILIÖIDEN TARKASTUS JA PUHDISTUS

Vesi on elintarvike – niistä kaikista tärkein. Siksi panostamme suuresti hygienia-ajatteluun työssämme. Henkilökuntamme on saanut juomavesihygieniakoulutuksen ja varusteitamme käytetään ainoastaan talousvesisäiliöissä. Varusteemme täyttävät elintarviketeollisuudessa käytettäville varusteille asetetut vaatimukset.

Vuodesta 2000 olemme suorittaneet vesitornien, ylävesi- ja alavesisäiliöiden tarkastuksia ja puhdistuksia. Säiliöt ovat käytössä ja kytkettynä jakeluverkostoon työsuorituksen aikana.

Tarjoamme täynnä olevien talousvesisäiliöiden tarkastuksia ja robottipuhdistuksia, sekä tyhjien säiliöiden manuaaliset pesut ja desinfioinnit. Kaikki työt dokumenetoidaan pöytäkirjoin, kuvin ja videotallentein.

Käytämme Amphi-tech menetelmiä, jotka perustuvat vesirakenteiden yli 20 vuoden erikoistumiseen. Kokemusta on kertynyt yli 2000 tarkastetusta kohteesta.

Tarkastuksemme on osa ennaltaehkäisevää työtä. Monta kertaa ulkopuolinen tarkastaja huomaa asioita joita vesilaitoksen oma henkilökunta ei näe tai joihin ei arkipäiväisessä työssä reagoida. Usein tarkastuksissa havaitaan epäkohtia, joilla voi hoitamatta olla vakaviakin seurauksia, esimerkiksi saastunut juomavesi tai henkilövahinkoja. Emme tee rikkovia rakennetutkimuksia, mutta mainitsemme raporteissamme aina myös havainnot jotka voivat viitata rakenneteknisiin ongelmiin, esimerkiksi mahdolliset halkeamat säiliössä.

TALOUSVESISÄILIÖIDEN TARKASTUS
– Säiliön ollessa käytössä ja kytkettynä jakeluverkostoon

Talousvesisäiliön tarkastuksessamme huomioimme veden laatuun vaikuttavat tekijät. Erityistä huomiota kiinnitämme myös kohteen henkilöturvallisuuteen ja rakenteet tarkastamme ei-rikkovin menetelmin. Säiliön sisäpuoli (myös katto), ulkopuoli sekä lähiympäristö tarkastetaan standardisoidun tarkastuslistan mukaan.
 

Sisäpuolinen tarkastus suoritetaan ROV:in (vedessä vapaasti liikkuvan vedenalaisen aluksen) avulla. Ulkopuolinen tarkastus tehdään silmämääräisesti. Havainnot dokumentoidaan pöytäkirjaan kuvien kera.
 

Pöytäkirja kertoo mm:

 • onko säiliössä puhdistustarvetta
 • mahdolliset sisään vuodot ja saastumiset
 • säiliön kunnon ja huoltotarpeen
 • suositellut toimenpiteet turvallisen juomaveden jakelun ylläpitämiseen
   

Menetelmän etuja:

 • säiliö käytössä ja kytkettynä jakeluverkostoon työn aikana
 • kustannustehokas
 • pöytäkirja toimii osana vesilaitoksen omavalvonta ohjelmaa

TALOUSVESISÄILIÖIDEN PUHDISTUS

Talousvesisäiliöiden puhdistus robotilla on hygienisempää, turvallisempaa sekä taloudellisempaa kuin säiliön tyhjentäminen ja manuaalinen puhdistaminen. Tarjoamme molemmat vaihtoehdot, mutta suosittelemme robottipuhdistusta tapauksissa joissa se on mahdollinen. Kun puhdistus tehdään robotilla, vältytään käyttökatkoilta ja riskeiltä jotka seuraavat veden tyhjentämistä ja paineen muuttumista säiliössä. Kaikki työt dokumentoidaan ja asiakas saa kirjallisen todistuksen kuvineen suoritetusta puhdistustyöstä.

ROBOTTIPUHDISTUS – säiliön ollessa käytössä ja kytkettynä jakeluverkostoon


Säiliön pohjapinnan puhdistus suoritetaan kauko-ohjattavalla puhdistusrobotilla. Robotti on varustettu pyörivällä harjalla joka irroittaa sakan säiliön pohjalta, sekä pumpulla joka imaisee ja kuljettaa sakan sekä muut epäpuhtaudet letkun kautta ylijuoksuputkeen tai maastoon. Valaisimien, kameran ja sonarin (kaikuluotaimen) avulla robottia navigoidaan tehokkaasti säiliössä.
 

Menetelmän etuja:

 • säiliötä ei tarvitse tyhjentää, ei turhia paineenvaihteluja säiliön rakenteelle
 • säiliö on käytössä ja kytkettynä jakeluverkostoon työn aikana
 • nopeampaa kuin manuaalinen puhdistus
 • taloudellisempaa kuin tyhjennys
 • ei jälkidesinfiointia
 • ei ihmisiä säiliöön

MANUAALINEN PUHDISTUS – tyhjennetyssä säiliössä

Joskus pohjapinnan puhdistus robotilla ei ole riittävä. Esimerkiksi puhdistuksen tarpeessa olevia vesisäiliön seiniä ei robotilla pysty puhdistamaan. Uudessa vesisäiliössä, ja huoltotöitä varten tyhjennetyssä säiliössä on kaikki juomaveden kanssa kosketukseen tulevat pinnat puhdistettava ennen käyttöönottoa. Myös talousvesisäiliön rakenne voi olla sellainen, että robottipuhdistus on mahdoton. Näissä tapauksissa talousvesisäiliön manuaalinen puhdistus on paikallaan.

Suoritamme tyhjennettyjen talousvesisäiliöiden manuaalisia puhdistuksia jälkidesinfiointeineen.

Henkilökuntamme on läpikäynyt juomavesihygieniakoulutuksen ja käyttämämme varusteeet on koottu varta vasten talousvesisäiliöiden manuaalisia puhdistuksia ajatellen. Varusteita käytetään ainoastaan talousvesisäiliöissä.

HUOLTOSOPIMUS

Solmimme myös huoltosopimuksia. Tämä tarkoittaa säännöllisiä tarkastuksia ja kontrolleja sekä puhdistuksia, yhdessä asiakkaan kanssa laaditun ohjelman mukaan.