Kaivettujen kaivojen huollot

KAIVOJEN HUOLTO: KAIVETTU KAIVO, PORAKAIVO JA SIIVILÄPUTKIKAIVO

Vesi on elintarvike – niistä kaikista tärkein. Siksi panostamme suuresti hygienia-ajatteluun työssämme. Henkilökuntamme on saanut juomavesihygieniakoulutuksen ja varusteitamme käytetään ainoastaan talousvesikaivoissa. Varusteemme materiaalit täyttävät elintarviketeollisuudelle asetetut vaatimukset.

Vuodesta 2000 olemme suorittaneet erilaisten vesisäiliöiden sekä kaivojen tarkastuksia ja puhdistuksia.

KAIVETTUJEN KAIVOJEN KAMERATARKASTUKSET JA PUHDISTUKSET

Tarjoamme kaivettujen kaivojen kameratarkastuksia, manuaalisia puhdistuksia ja desinfiointeja. Halutessaan asiakas saa myös kattavan vesianalyysin (vesilaitosten käyttämä laboratorio), josta saadaan selville juomaveden todellinen laatu. Kaikki työt dokumentoidaan pöytäkirjoin ja kuvin.

PORA- JA SIIVILÄPUTKIEN KAMERATARKASTUKSET

Tarjoamme pora– ja siiviläputkikaivojen kameratarkastuksia. Halutessaan asiakas saa myös kattavan vesianalyysin (vesilaitosten käyttämä laboratorio), josta saadaan selville juomaveden todellinen laatu. Kaikki työt dokumentoidaan pöytäkirjoin ja kuvin.