Sprinklerisäiliöiden huollot

SPRINKLERISÄILIÖIDEN TARKASTUS JA PUHDISTUS

Sprinklerisäiliöiden puhtaanapito on tärkeää jotta voidaan varmistaa, että laitteistot kuten sprinklerit, toimivat luotettavasti mahdollisessa palotilanteessa. 

Siksi panostamme suuresti tarkkaan raportointiin mahdollisten puutteiden tai ongelmien paikallistamisessa. 

Vuodesta 2000 olemme suorittaneet erilaisten sprinklerisäiliöiden tarkastuksia ja puhdistuksia. Säiliöt ovat käytössä ja kytkettynä työsuorituksen aikana.

Tarjoamme täynnä olevien sprinklerisäiliöiden tarkastuksia ja robottipuhdistuksia, sekä tyhjien säiliöiden manuaaliset pesut. Kaikki työt dokumentoidaan pöytäkirjoin, kuvin ja videotallentein joista asiakas saa tarvittavat tiedot.

Tarkastuksemme on osa ennaltaehkäisevää työtä. Monta kertaa ulkopuolinen tarkastaja huomaa asioita joita oma henkilökunta ei näe tai joihin ei arkipäiväisessä työssä reagoida. Usein tarkastuksissa havaitaan epäkohtia, joilla voi hoitamatta olla vakaviakin seurauksia, esimerkiksi säiliöön kertynyttä likaa tai henkilövahinkoja. Emme tee rikkovia rakennetutkimuksia, mutta mainitsemme raporteissamme aina myös havainnot jotka voivat viitata rakenneteknisiin ongelmiin.